Triunghiul echilateral, inaltime, arie
 
     
          Triunghiul echilateral ABC(a=b=c):  
     
          triunghiul echilateral inaltime arie raza geometrie
 
 
www.tehnik-top.ro
 
 
http://formule-matematica.tripod.com/